Χριστός ανέστη!

Ευχόμαστε στους μαθητές μας και τις οικογένειές τους, το φως της Ανάστασης να αποτελέσει καθοδηγητή στην πορεία της  ζωής και να χαρίσει

Υ Γ Ε Ι Α,

Ε Ι Ρ Η Ν Η,

Π Ρ Ο Ο Δ Ο,

ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ.

"Χρόνια Πολλά"