Πρέπει να διαθέσετε  τρεις ώρες για το κάθε διαγώνισμα.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ