Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την Πράξη Αξιολόγησης Προσφορών της Ημερήσιας εκδρομής του σχολείου μας στις Καστανιές.